ગુજરાતીઓ માટે નો શ્રેષ્ઠ બ્લોગ

એક માણસ એક વાર ડોક્ટર પાસે ગયો અને કહ્યું કે મારી પત્ની મને છેલ્લા ૯ મહિના થી ચોદવા નથી દેતી. ડોકટરે તેને કીધું કે તારી પત્ની ને મારી પાસે એકલી મોકલ એટલે હું તેની સાથે વાત કરીસ. માણસે તેની પત્ની ને ડોક્ટર પાસે એકલી મોકલી. ડોક્ટરે તેની પત્ની ને કારણ પૂછ્યું, તો તેણે કીધું કે “છેલ્લા ૯ મહિના થી હું રોજ સવારે ટેક્ષી માં બેસીને ઓફિસે જાવ છું, મારી પાસે ટેક્ષી ભાડા ના પૈસા નથી હોતા, એટલે ટેક્ષીડ્રાઈવર મને પૂછે કે પૈસા આપવા છે કે ચોદાવવું છે? એટલે હું ટેક્ષીડ્રાઈવર પાસે ચોદાવું છું. ઓફિસે મોડી પહોંચું એટલે બોસ પૂછે કે પગાર કાપી લઉં કે ચોદાવવું છે? એટલે બોસ પાસે ચોદાવું છું. ઓફિસે થી ઘરે ટેક્ષી માં આવું ત્યારે પાછી ટેક્ષીડ્રાઈવર પાસે ચોદાવું છું. ઘરે આવું એટલે એટલી બધી થાકી જાવ છું કે પતિ પાસે ચોદાવાની ઈચ્છા જ નથી થતી.
થોડી વાર વિચારી ને ડોકટરે કહ્યું…

“આ બધું તારા પતિ ને કહી દઉં કે ચોદાવવું છે?”

Advertisements

Comments on: "ચોદાવવું છે?”" (3)

  1. bahuj sara jocks che ….

    tabiyat khus

    jj aasa

  2. jordaar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: