ગુજરાતીઓ માટે નો શ્રેષ્ઠ બ્લોગ

એક વાર એક શિકારી જંગલ માં શિકાર કરવા ગયો. તેણે એક હરણ નું નિશાન લઇ ને ગોળી છોડી, પણ હરણ બચી ગયું. શિકારી બોલ્યો “માદરચોદ, નિશાન ચુકી ગયું.”
એક સાધુ ત્યાં તપસ્યા કરતા હતા. તેણે શિકારી ને ગાળો ન બોલવાની ચેતવણી આપી.
થોડી વાર પછી શિકારી એ સસલા નું નિશાન લઇ ને ગોળી છોડી. એ પણ નિશાન ચુકી ગયું. શિકારી બોલ્યો ” ભેન્ચોદ, પાછું નિશાન ચૂકાય ગયું”

સાધુ એકદમ ગુસ્સે થઇ ને આકાશ તરફ જોઈ ને બોલ્યા “હે ભગવાન, ઉપર થી એક ગોળો ફેંક અને આ પાપી નો નાશ કર.”
થોડી વાર માં આકાશ માંથી એક ગોળો આવ્યો અને સાધુ ના ભુક્કા બોલી ગયા.
શિકારી એ આશ્ચર્ય થી આકાશ તરફ જોયું ત્યાં આકાશ માંથી અવાજ સંભળાયો “એની બેન ને ચોદે, હુય ચુકી ગયો” !!!

Advertisements

Comments on: "નિશાન ચુકી ગયું." (1)

  1. good jock

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: