ગુજરાતીઓ માટે નો શ્રેષ્ઠ બ્લોગ

સરદારજી

એક સરદારજી ને લોકો એ ખુબ માર્યો. કોઈએ કારણ પૂછ્યું તો સરદારજી એ કહ્યું. “બસ માં બહુ ભીડ હતી. મારો ફોટો નીચે પડી ગયો, એટલે મેં આગળ વાળા બેન ને કીધું કે તમારી સાડી ઉંચી કરો, મારે ફોટો લેવો છે.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: