ગુજરાતીઓ માટે નો શ્રેષ્ઠ બ્લોગ

મગન: એય, મારી સાથે માથાકૂટ ન કર, તને નહિ ખબર હોય, હું સિંહ નો દીકરો છું.
છગન: પેલા મને એ કે કે તારી માં સિંહ પાસે ચોદાવવા જંગલ માં ગઈ હતી કે સિંહ તારી માને ચોદવા તારા ઘરે આવ્યો હતો?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: